Information om sekretesspolicy.

 

1 Om sekretesspolicyn

I den här sekretesspolicyn beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder och om de som besöker våra webbsidor, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar dina rättigheter och uppfyller våra förpliktelser enligt dataskyddsförordningen.

2  Hanteringsansvarig

Skandinaviska Naturfotografer är ansvariga för verksamhetens hantering av personuppgifter. Med “ansvarig” avses i lagen den som bestämmer syftet med hanteringen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas. Det betyder att vi har ansvaret för att hanteringen av dina personuppgifter ska ske lagenligt. Kontaktinformation till oss hittar du längst ned i den här sekretesspolicyn.

3 Vilken information samlar Skandinaviska Naturfotografer in om dig?

För att kunna erbjuda medlemskap insamlar vi följande uppgifter

• Ditt namn
• Din e-postadress
• Din postadress
• Ditt hemland
• Ditt telefonnummer
• Önskad medlemsnivå
Vi sparar också e-post och annan skriftlig kommunikation vi får från dig, bl.a. återkoppling du ger oss om ditt abonnemang,

4 När samlar Skandinaviska Naturfotografer in din information?

Skandinaviska Naturfotografer samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig som medlem hos oss, köper eller beställer en vara.

5 Hur använder Skandinaviska Naturfotografer din information?

Kontaktuppgifterna, uppgifterna om ditt abonnemang och eventuella tilläggstjänster och de uppgifter vi i mottar från dig hanteras först och främst för att kunna administrera kundrelationen och leverera de tjänster du abonnerar på.
Det omfattar bl.a. att lämna tips och erbjudanden, hantera dina beställningar, hantera betalningar och kommunicera med dig inom ramen för ditt kundförhållande hos oss och ge dig nödvändig hjälp och nyttig information. Med hjälp av uppgifterna kan vi även analysera, anpassa och förbättra vårt utbud av tjänster och vår kommunikation med dig.

6 Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna endast så länge som det behövs utifrån de syften som beskrivs i avsnittet ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters uppgifter kan variera. Enligt norska bokföringslagen måste fakturauppgifter sparas i minst 5 år. I Sverige 7 år. Kontaktuppgifterna behöver vi spara så länge du är abonnent hos oss (och en viss period efteråt bl.a. för att kunna ge dig bästa möjliga service om du väljer att komma tillbaka till oss).

7 Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

8 Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida.
Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Skandinaviska Naturfotografer är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9 Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till oss angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss direkt eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

10 Kontakta oss

Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud via:
E-post tore@naturfotografer.eu

Eller skriv till:
Skandinaviska Naturfotografer
Nyeds.Duvenäs 308
655 98 Molkom

Sverige