Månadens bild!

Här visar vi från och med september, den bild
som fått mest gilla under respektive månad, i vår Facebokgrupp “Skandinaviska Naturfotografer“.

September månad, fotograf Håkan Liljenberg

 

Oktober månad, fotograf Peter Wintergren

 

November månad Raimo Laurila

December månads bild Carina Marklund